Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała wraz z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. (InvestGDA – Lider Projektu) ramach Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Projekt pt: "Misje gospodarcze we Francji, Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz rewizyty w Gdańsku doskonałym sposobem na tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów przez pomorskie firmy".

W wyjazdowych misjach gospodarczych razem z InvestGDA i PSSE wzięli udział przedstawiciele pomorskich firm z branż informatycznej, elektronicznej i biotechnologicznej, które wybrane były we wspólnie ogłaszanych konkursach.

Przedmiotem projektu było świadczenie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza reprezentujące branże o średnim i wysokim potencjale rozwojowym takie jak biotechnologiczna, IT, elektroniczna etc.) z województwa pomorskiego zainteresowanych rozpoczęciem bądź kontynuowaniem ekspansji na rynkach: francuskim, amerykańskim i chińskim, co zostało zrealizowane w formie wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych oraz elektronicznej platformy wymiany informacji ułatwiającej nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy pomorskimi i zagranicznymi firmami uczestniczącymi w projekcie. Uruchomienie internetowej platformy umożliwiło wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między firmami zainteresowanymi tymi samymi rynkami aktywności międzynarodowej w obrębie Pomorza, a może także Polski.

Zapraszamy na stronę platformy: www.globbuster.com 

Okres realizacji: 01.08.2009r. - 31.05.2011r. 

Umowa nr:UDA-RPPM.01.06.02-00-003/09-00

Kontakt: m.zalewska@investgda.pl, dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego