• 07GRU 2022

  • Spotkanie dla przedsiębiorców z powiatu mogileńskiego oraz żnińskiego

Wraz z Starostwem Powiatowym w Mogilnie organizujemy spotkanie dla przedsiębiorców z powiatu mogilenskiego oraz żnińskiego, które odbędzie się 7 grudnia o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.

Podczas spotkania przedstawimy możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje oraz przedstawimy nowe perspektywy dotacji UE. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego głównym warunkiem jest planowana inwestycja w najbliższym czasie (może to być przykładowo rozbudowa zakładu, zakup maszyn, zakup wartości niematerialnych i prawych, modernizacja dotychczasowych środków trwałych) i działalność produkcyjna lub świadczenie specjalistycznych usług.

Zapraszamy!

Formularz rejestracji na wydarzenie

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

Zapisz mnie na wydarzenie

Podobne wydarzenia

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo