• 13MAJ 2021

  • Rozwój biznesu i działalności eksportowej - webinarium dla przedsiębiorców z powiatu tczewskiego

Program spotkania:

10:00-10:05 Przywitanie uczestników

10:05-10:20 Polska Strefa Inwestycji - wsparcie dla przedsiębiorców - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10:20-10:40 Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy, Agencja Rozwoju Pomorza

10:40-10:55 Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej - Bank Gospodarstwa Krajowego

10:55-11:10 Wsparcie dla MŚP - Bank Gospodarstwa Krajowego

11:10-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Podobne wydarzenia

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo