• Dźwierzno 468 ha

  • Szubin

  • Grudziądz 8,2 ha

  • Ostaszewo 7,4 ha

  • Rynsk 28,44 ha