Pomorska Specjalna Stref Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt pt: „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”.

Projekt realizowany był w Partnerstwie z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”.

Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zmniejszania zatrudnienia w przemyśle stoczniowym Województwa Pomorskiego poprzez przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i udzielenie wsparcia w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy. 

Projekt skierowany był do 100 pracowników przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego oraz firm kooperujących, w tym szczególnie zagrożonych utratą zatrudnienia, które posiadają siedzibę, oddział, filię w województwie pomorskim.

Działania projektowe prowadzone są w 4 punktach rekrutacyjnych:
  • Gdańsku
  • Gdyni
  • Wejherowie
  • Tczewie
Okres realizacji:

01.06.2009r. – 31.10.2011r.

Umowa nr:

UDA-POKL.06.02.00-22-004/09-00

Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie www.stoczniowcy.gpnt.pl

Kontakt:

dps@strefa.gda.pl