Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Podniesienie aktywności pomorskich przedsiębiorstw z branży ICT na rynku międzynarodowym poprzez organizację misji gospodarczych do Finlandii i Federacji Rosyjskiej (Kaliningradu i Republiki Tatarstanu)”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013; działanie 1.6 „Promocja gospodarcza regionu”; poddziałanie 1.6.2 „Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw”. 

Głównym celem projektu był wzrost międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw z branży ICT, skupionych w Interizon – Pomorskim Klastrze ICT – Kluczowym Klastrze Województwa Pomorskiego oraz firm ICT działających w GPNT.

Celami szczegółowymi realizowanego projektu były:
  • utworzenie i uruchomienie elektronicznej platformy wymiany informacji, z systemem wideokonferencji.
  • Zorganizowanie wyjazdowych misji gospodarczych do Finlandii i Federacji Rosyjskiej (Kaliningradu i Republiki Tatarstanu).
  • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Realizacja projektu wpłynęła na dynamikę rozwoju przedsiębiorstw z branży ICT zrzeszonych w Interizon – Pomorskim Klastrze ICT i działających w GPNT, a w konsekwencji na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu pomorskiego. 

Okres realizacji:

01.08.2013r. - 30.06.2015r.

Umowa nr:

UDA-RPPM.01.06.02-00-002/12-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego