Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała Projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez wspieranie tworzenia firm przez pracowników uczelni i studentów. Działanie to miało służyć przede wszystkim kreowaniu postaw proinnowacyjnych w środowisku akademickim. 

Działania w ramach Projektu miały za zadanie zidentyfikować i promować innowacje możliwe do stworzenia w regionie. Temu celowi posłużyło pozyskanie wiedzy know-how istniejących na rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Skupienie przy nich środowisk akademickich spowodowało upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających na uczelniach. 

Z drugiej zaś strony realizacja Projektu przyczyniła się do zachęcenia młodych naukowców do komercjalizowania wyników swoich badań naukowych.

Działania podejmowane w ramach Projektu dotyczyły także podniesienia kwalifikacji kadry akademickiej. Naszym celem było stworzenie systemu wdrażania komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz procedur zarządzania własnością intelektualną w uczelniach. 

Projekt skierowany był do studentów, pracowników kadry naukowej oraz przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim potencjałem technologicznym. 

Szczegółowe informacje o spotkaniach, które odbyły się w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej: www.kreator.gpnt.pl

Publikacja pt.: "Komercjalizacja innowacji- wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne";
Kompendium wiedzy: System komercjalizacji nowoczesnych technologii, Procedura zarządzania własnością intelektualną; Spotkania: Odbyte szkoleniaMateriały do pobrania ze spotkańGaleria

Okres realizacji: 01.02.2009r – 30.09.2010r.

Umowa nr: 34/PMKI/U/29-1108/2009

Kontakt: dps@strefa.gda.pl