Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Zarządzającą Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zrealizowała projekt pt. „Inwestuj w Pomorskie – promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu Województwa Pomorskiego wraz z doradztwem dotyczącym obsługi potencjalnych inwestorów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, jako poddziałanie „Promowanie atrakcyjności regionu”.

Przedmiotem projektu była promocja Województwa Pomorskiego w trzech krajach skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Zorganizowano seminaria i konferencje biznesowe w każdych z tych państw. Do współpracy zaproszono Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i wspólnie promowano Województwo Pomorskie podczas wizyt w Skandynawii.

Dzięki czynnemu wsparciu, zarówno organizacyjnemu, jak i merytorycznemu, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Polskich Ambasad wyróżniano atuty i potencjał inwestycyjny Województwa Pomorskiego, m.in. podczas konferencji organizowanych na:

  • międzynarodowych targach przemysłowych „Hi-Industry 2011” w Herning w Danii,
  • międzynarodowych targach podwykonawców przemysłowych „Elmia Subcontractors 2011” w Jonkoping w Szwecji.

Dodatkowo zorganizowano spotkania biznesowe w formie seminariów promocyjnych dla przedsiębiorców skandynawskich przy udziale lokalnych izb gospodarczych: m.in. w Stavanger i Trondheim w Norwegii (pod patronatem WPHI z Oslo i Honorowego Konsula Polski w Trondheim) oraz w Szwecji: podczas konferencji w siedzibie Ambasady Polskiej w Sztokholmie i spotkaniu biznesowym w Goteborgu, przy współudziale Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, Stockholm Business Region Development i Business Region Goteborg.

Ponadto, uczestnicy wizyt studyjnych w powyższych krajach mogli zapoznać się ze strukturą i funkcjonowaniem skandynawskich parków naukowo-technologicznych, inkubatorów, klastrów i centrów badawczo-rozwojowych - mogli poznać szeroki wachlarz instytucji wspierających firmy, m.in. w innowacyjnych branżach. Dzięki pozyskanym kontaktom i odbytym wizytom uczestnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami ze Skandynawami oraz poszerzyć swoją wiedzę.

Końcowym etapem projektu była konferencja podsumowująca. Konferencja pt. „Pomorze-Skandynawia – transfer najlepszych praktyk oraz szanse i rozwój współpracy gospodarczej”, odbyła się 26 Marca 2012 r. o godz. 10:00 na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Trzy Lipy 3. Podczas tej konferencji zostały przedstawione rezultaty i efekty projektu.

Okres realizacji: 01.03.2011r. - 30.04.2012r.
Umowa nr:UDA-RPPM.01.06.01-00-004/09-00
Kontakt: dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego