Od 1991 roku wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem przy pozyskiwaniu skutecznej ochrony ubezpieczeniowej dla realizacji najbardziej złożonych przedsięwzięć.

Działalność brokerską prowadzimy od roku 1991, kiedy to w ramach transformacji ustrojowej uchwalona została ustawa dopuszczająca możliwość wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. 27 grudnia 1991r. założona przez Marka Aleksandra Salomona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "SALOMON" uzyskała zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.

Zgodnie z przyświecającą nam ideą by być dla naszych Klientów doradcą, zastępcą i reprezentantem w relacjach z zakładami ubezpieczeń zawsze braliśmy i bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość i skuteczność aranżowanych przez nas ubezpieczeń.

Zgodnie z wypracowanym przez wiele lat pełnomocnictwem zawieramy w imieniu i na rzecz naszych Klientów umowy ubezpieczenia oraz rozliczamy składki ubezpieczeniowe ze wszystkimi konsekwencjami.

W takiej właśnie formule "zawrzyj i wykonaj umowę ubezpieczenia" obsługujemy obecnie ponad pół tysiąca podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Czynności brokerskie w naszej kancelarii wykonywane są aktualnie przez 3 brokerów posiadających odpowiednie kompetencje i wymagane prawem uprawnienia oraz zespół złożony z 10 specjalistów.


Marek Aleksander Salomon

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, legitymujący się 45 letnim stażem w ubezpieczeniach (Państwowy Zakład Ubezpieczeń - Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Wypadkowych i Życiowych, STU HESTIA Insurance - Dyrektor Przedstawicielstwa w Gdyni, od 1991 roku broker ubezpieczeniowy)

Obecny Prezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń majątkowych, budowlanych, kontraktowych i programach dla jednostek budżetowych w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.

 

Marek Aureliusz Salomon

Mgr inż. technicznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, absolwent Doktoranckich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych, legitymujący się 20 letnim stażem w ubezpieczeniach.

Obecny Wiceprezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń budowlanych, kontraktowych i finansowych w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.

 

Paweł Salomon

Inż. zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, legitymujący się 15 letnim stażem w ubezpieczeniach.

Obecny Wiceprezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń osobowych, życiowych, programów medycznych i likwidacji szkód w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.

Działamy skutecznie dla waszego bezpieczeństwa.

 

Kontakt:

Biuro:
tel.: (58) 620 21 04
e-mail: biuro@salomon.net.pl

Dział ubezpieczeń finansowych i korporacyjnych:
tel.: +48 662 245 193
e-mail: marek@salomon.net.pl

Dział ubezpieczeń majątkowych i kontraktowych:
tel.: +48 606 454 022
e-mail: broker@salomon.net.pl

Dział ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, życiowych i medycznych:
tel.: +48 692 493 115
e-mail: pawel@salomon.net.pl