Jako firma Biproraf, która jest częścią Grupy Technologicznej ASE, jesteśmy spółką projektową z dużym zapleczem inżynierskim, występując również jako realizator projektów EPC tj. Generalny Wykonawca budowy instalacji przemysłowych. Od kilku lat powiększamy również nasze referencje w instalacjach wodorowych – zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy instalacje do wytwarzania, sprężania, magazynowania w wysokich ciśnieniach (do 1000bar) czy dystrybucji wodoru. Budujemy również pierwsze stacje tankowania wodorem w Polsce.