Spotkania pracodawców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji ze studentami, mające na celu przedstawienie możliwości pracy, staży lub praktyk w zakładach pracy.

Studenci mają możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, zadania pytań, poznania specyfiki pracy w danej firmie i stosowanych przez nią rozwiązań technologicznych.

Od 8 lat projekt realizowany jest na Politechnice Gdańskiej.

Zapraszamy uczelnie publiczne i niepubliczne z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do współorganizacji z PSSE „Dni Strefy” na swojej uczelni lub wydziale. Spotkania mogą odbywać się stacjonarnie lub online.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu:

Monika Kurska, m.kurska@strefa.gda.pl, tel. 603 655 165