Współpraca przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami

Korzyści dla pracodawcy:

  • Bezpośredni wpływ na kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem firmy
  • Wpływ na zakres merytoryczny i organizację kształcenia zawodowego w regionie
  • Dbanie o stały dopływ wykwalifikowanej kadry w ujęciu długoterminowym
  • Redukcja kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników lub przekwalifikowaniem
  • Budowanie lepszego wizerunku na zewnątrz i wewnątrz firmy
  • Wzrost poziomu lojalności i identyfikacji pracowników z firmą

Zaangażuj się w działania PSSE na rzecz szkolnictwa: