Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z zespołem ds. szkolnictwa zawodowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Najważniejsze działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze szkolnictwa:

 • Organizowanie spotkań pracodawców i szkół
 • Tworzenie kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
 • Konsultowanie programów nauczania
 • Współprowadzenie klas patronackich
 • Pomoc w organizacji praktycznej nauki zawodu
 • Wsparcie w organizacji staży uczniowskich w przedsiębiorstwach
 • Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu parku maszynowego pracodawcy
 • Wycieczki do zakładów pracy
 • Prowadzenie zajęć przez specjalistów z firm - praktyków
 • Doskonalenie i kursy dla nauczycieli
 • Wsparcie i szkolenia doradców zawodowych
 • Organizacja konferencji, spotkań, webinariów i szkoleń z zakresu edukacji i rynku pracy