W Centrum Programowania Robotów Przemysłowych realizowane są kursy obsługi i programowania robotów przemysłowych. Zajęcia skierowane są do:

  • Pracowników przedsiębiorstw, w celu podniesienia kompetencji oraz zapoznaniem się z zagadnienia robotyzacji produkcji;
  • Przedsiębiorców, w celu sprawdzenia na czym polega proces robotyzacji produkcji oraz wyboru odpowiednich maszyn dostosowanych do branży;
  • Uczniów szkół branżowych w ramach zajęć lekcyjnych;
  • Nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ramach obligatoryjnych szkoleń branżowych.

Program kursu, liczba godzin oraz koszt kursu ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb grupy szkoleniowej. Zakres kursu obejmuje wprowadzenie teoretyczne, informacje o budowie robota, poruszanie robotem, programowanie, kontrolę ruchów, komunikację z osprzętem zewnętrznym, bezpieczeństwo pracy.