• 24CZE 2024

  • Firma Plastica zainwestuje 50 mln zł w dalszy rozwój

Plastica po raz kolejny skorzystała ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji otrzymując ulgę podatkową na nową inwestycję. Przedsiębiorstwo zainwestuje 50 mln zł w robotyzację i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.

Firma Plastica sp. z o. o. wchodzi w skład polskiej Grupy TZMO posiadającej ponad 70-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych. Firma produkuje wyroby pod marką Happy, Bella, Seni, Matopat i BOM i jest jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym.

Nowa inwestycja polegać będzie na zwiększeniu zdolności wytwórczych zakładu we Frydrychowie (województwo kujawsko – pomorskie) poprzez zakup nowych linii produkcyjnych oraz rozbudowę istniejących środków trwałych. Projekt pozwoli firmie rozwijać się poprzez dalszą specjalizację produkcji, poszerzanie oferty produktów i półfabrykatów oraz zwiększenie eksportu dzięki połączeniu nakładów kapitałowych z unikalną wiedzą techniczną i technologiczną. Spółka na realizację nowej inwestycji otrzymała decyzję o wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji wydaną przez Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Decyzja o wsparciu dla firmy Plastica sp. z o. o. jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania w rozwój nie tylko nowych przedsiębiorstw, ale także tych działających już w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Plastica jest z nami od 2008 roku, a nasza współpraca przynosi korzyści zarówno firmie, jak i lokalnej społeczności tworząc nowe miejsca pracy i wspierając zrównoważony rozwój gospodarczy – mówi Błażej Konkol Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w tym roku już 33 decyzji o wsparciu. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych to ponad 264 mln zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 79 nowych miejsc pracy.