• 28MAJ 2024

  • Informacja o składzie Zarządu PSSE

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. informują o rezygnacji Pani Katarzyny Gruszeckiej - Spychała z funkcji Członka Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tym samym informujemy, że w składzie obecnego Zarządu Spółki jest Pan Błażej Konkol pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 23 maja br. Rada Nadzorcza PSSE podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Ogłoszenie dotyczące naboru znajduje się w aktualnościach na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.