• 23KWI 2024

  • Podsumowanie VI edycji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

VI edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego zgromadziła ekspertów, badaczy i przedstawicieli przemysłu morskiego. W tym roku skupiliśmy się na trzech kluczowych obszarach: wykorzystaniu sztucznej inteligencji, nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych, które stanowią fundament dla przyszłości tego dynamicznego sektora oraz rosnącym znaczeniu cyfrowych bliźniaków. Uczestnicy mieli okazję wymienić poglądy, omówić najnowsze technologie oraz przedyskutować wyzwania i możliwości związane z cyfrową transformacją przemysłu morskiego.Wydarzenie zostało rozpoczęte od wystąpienia Przemysława Sztandera, prezesa zarządu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dr Dariusz Gołębiewski – Prezes Zarządu, PZU LAB S.A., którzy powitali jego uczestników, reprezentujących firmy, instytucje naukowe oraz start-upy.

Jest to konferencja, na której dyskutujemy na temat bezpieczeństwa w przemyśle morskim, o najnowszych rozwiązaniach, czyli o sztucznej inteligencji i zastosowaniu w przemyśle morskim. Nie powielamy tematów, które są poruszone na innych konferencjach, typu farmy wiatrowe czy porty instalacyjne, tylko idziemy w kierunku wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle morskim. Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego stanowi platformę do zapoznania się z nowymi technologiami w przemyśle morskim i porozmawiania o tym, co się dzieje – podkreślił Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Pierwszy blok tematyczny konferencji skupił się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w gospodarce morskiej. Prelegenci podkreślali znaczenie nowoczesnych technologii w poprawie efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem. Studium przypadku akceleratora NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) zaprezentowane przez dr hab. inż. prof. PG Łukasza Kulasa z Politechniki Gdańskiej | Revobeam ukazało potencjał technologii dual-use do zabezpieczania infrastruktury krytycznej branży morskiej. Sylwester Szewczyk ABB Marine wzbudził zainteresowanie prezentując zastosowanie sztucznej inteligencji w morskich systemach autonomicznych.

Debata "Wyzwania cyfrowej przyszłości w przemyśle morskim: Czy AI, AR i digital twin to remedium na budowanie odporności łańcuchów dostaw" moderowana była przez redaktora Artura Kiełbasińskiego. W panelu eksperckim udział wzięli dr hab. inż. prof. PG Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej | Revobeam, Sylwester Szewczyk z ABB Marine, dr Tomasz Braun z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz mec. Mateusz Romowicz, radca prawny z Legal Marine.

Eksperci zgłębili kluczowe kwestie dotyczące wyzwań, jakie stoją przed przemysłem morskim w erze cyfrowej transformacji. Dyskutowano o roli sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz cyfrowych bliźniaków w poprawie odporności łańcuchów dostaw, efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa. 

Drugim głównym tematem konferencji były nowoczesne rozwiązania energetyczne dla gospodarki morskiej. Prelegenci podkreślali rolę innowacyjnych technologii w optymalizacji procesów energetycznych oraz podnoszeniu bezpieczeństwa na morskich farmach wiatrowych. Paweł Gajewski z MEWO S.A. przedstawił potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w badaniach infrastruktury energetycznej na Morzu Bałtyckim. Dr inż. Patryk Chaja z Instytutu Maszyn Przepływowych KEZO Centrum Badawcze PAN omówił nowe technologie służące optymalizacji energetycznej, a Tomasz Lisiecki, Prezes Centrum Nowych Kompetencji, zaprezentował innowacyjne podejście do wykorzystania symulacji cyfrowej w poprawie bezpieczeństwa na morskich farmach wiatrowych.

Trzeci blok konferencji skupił się na tematyce cyfrowych bliźniaków, technologii opartej na symulacjach, modelach matematycznych oraz Internetowi Rzeczy. Michał Racław, Business Development Manager w firmie Scan3D, przedstawił studium przypadku dotyczącego wykorzystania cyfrowego bliźniaka w portach morskich. Prezentacja ta ukazała potencjał tej technologii w optymalizacji procesów portowych, monitorowaniu infrastruktury oraz zarządzaniu ryzykiem.

Następnie Tomasz Owczarek Piotr Bińkowski z EUVIC Solutions S.A. zaprezentowali iTwin, cyfrowego bliźniaka z perspektywy bezpieczeństwa. Przedstawili różnorodne zastosowania tej technologii, począwszy od monitorowania stanu infrastruktury portowej po identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa i szybką reakcję na nie.

Eksperci zwracali uwagę na rosnące znaczenie cyfrowych bliźniaków w branży morskiej oraz potencjał tych technologii do poprawy efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturą. Przedyskutowano również wyzwania związane z implementacją cyfrowych bliźniaków oraz możliwości ich integracji z istniejącymi systemami. 

Istotnym elementem wydarzenia była również strefa wystawiennicza służąca firmom do zaprezentowania swojej działalności w branży morskiej w tym offshore. Wśród nich znaleźli się: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w GdańskuCentrum Nowych Kompetencji, które udostępniło symulator szkoleniowy do nauki przyszłych operatorów statków działających przy morskich farmach wiatrowych, a także sprzęt i oferta biznesowa takich instytucji i przedsiębiorstw jak Firefly PolandBELSEPZU LABPomorska Specjalna Strefa EkonomicznaABB MarineEuvicMobile Monitoring i Instytut Maszyn Przepływowych KEZO Centrum Badawcze PAN

VI edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego była nie tylko okazją do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć technologicznych, ale również inspirującym środowiskiem do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy. Wydarzenie to potwierdziło, że innowacje są kluczowym elementem przyszłości przemysłu morskiego, a sztuczna inteligencja oraz nowoczesne rozwiązania energetyczne są już teraz na horyzoncie, gotowe do transformacji tego dynamicznego sektora.