• 07LUT 2024

  • Blisko 17 mln zł na wsparcie startupów

„Strefa Akceleracji”, to program dla startupów, który zapewni wsparcie finansowe, opiekę mentorską, możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych – nabór rozpocznie się wkrótce.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) znalazła się w gronie akceleratorów programu Startup Booster Poland – Smart UP  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu pozyskała blisko 17 mln zł na realizację projektu Strefa Akceleracji. Realizowany przez PSSE kompleksowy program wsparcia startupów obejmuje dwie główne ścieżki akceleracji, dostosowane do różnych potrzeb.

Pierwsza ścieżka nastawiona jest na współpracę z renomowanymi partnerami biznesowymi, takimi jak Northvolt Systems Poland, PGZ Stocznia Wojenna, Polpharma Biologics, PZU Lab, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Na realizację wdrożeń testowych oraz rozwój posiadanych rozwiązań startupy otrzymają nawet 400 tys. zł. To unikalna szansa dla startupów, aby uzyskać nie tylko finansowe wsparcie w postaci grantu, ale także nawiązać strategiczną współpracę z doświadczonymi partnerami, co może znacząco przyspieszyć rozwój ich projektów.

Druga ścieżka skupia się na internacjonalizacji startupów. Strefa oferuje wsparcie finansowe i mentoringowe, pomagając startupom w przygotowaniu do ekspansji na rynki zagraniczne, między innymi poprzez partnerstwo zPAIH, Tehnopol czy Kainos. Na ten cel startupy będą mogły otrzymać wsparcie sięgające 200 tys. zł.

Otrzymane środki na prowadzenie akceleracji  to dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu programu PARP, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uznała, że projekt Strefa Akceleracji wyróżnia się atrakcyjnością, efektywnymi koncepcjami akceleracji startupów oraz dostępem do wartościowego ekosystemu partnerów instytucjonalnych. W naszym programie akceleracyjnym skupiamy się głównie na trzech dziedzinach - przemyśle morskim, przemyśle 4.0 i life science. Dzięki współpracy z takimi firmami jak Polpharma Biologics, PGZ Stocznia Wojenna czy PZU Lab, tworzymy platformę współpracy pomiędzy startupami, a dużymi przedsiębiorcami. Taka kooperacja może przynieść znaczne korzyści obu stronom. Dla firm rozpoczynających swoją działalność oznacza to dostęp do zasobów finansowych, kontaktów oraz specjalistycznej wiedzy, z kolei duże korporacje mają szansę na wprowadzenie innowacji w swojej działalności poprzez dostęp do nowych pomysłów – informuje Przemysław Sztandera Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem programu Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienie kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju, poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów. O finansowanie akceleratorów mogły ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy akceleracji, takie jak centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne. Program finansowany jest ze środków programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Posiadamy solidne relacje z renomowanymi organizacjami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, takimi jak Tehnopol, PAIH, Kainos, CRIDO, DevopsBay, Code:me, Rebells Valley, JWP Rzecznicy Patentowi, , co zapewnia wszechstronne wsparcie merytoryczne. Dlatego przystępując do naszego programu, startupy mają szansę na unikalny rozwój w dojrzałym ekosystemie, korzystając z doświadczenia i zasobów partnerskich. Podczas naboru będziemy czekać na pomysły startupów, które odpowiedzą na konkretne wyzwania wskazane przez partnerów biznesowych. Każdy uczestnik będzie miał 6 miesięcy na realizację  wyzwań biznesowych , w tym przeprowadzenie testowego wdrożenia na infrastrukturze odbiorcy technologii – mówi Radosław Wika Dyrektor Działu Parków Naukowo – Technologicznych Pomorskiej SSE.