• 31SIE 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 337/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 337/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca:

  • działkę o nr 293/67 o powierzchni 0,0029 ha., położona w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00031902/6,
  • działkę o nr 293/66 o powierzchni 0,0258 ha., położona w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00031902/6,
  • działkę o nr 293/27 o powierzchni 0,1233 ha., położona w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00054245/9.

Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu jest ww. nieruchomość. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w załączniku