• 25KWI 2023

  • Współpraca biznesowa Polska - KoreaPołudniowa

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała porozumienie z Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority 부산진해경제자유구역, oparte na wzajemnej współpracy, wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

👉 Korea Południowa jest jednym z największych pozaeuropejskich inwestorów w Polsce. Jej innowacyjne inwestycje wprowadzają na nasz rynek know-how, a współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami stwarza szansę na skuteczną kooperację i wejście na koreański rynek.