• 04LIS 2022

  • RG: Wyróżnienie dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes: sukcesy tworzą ludzie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się wśród najlepszych na świecie. W audycji „Ludzie i Pieniądze” Iwona Wysocka rozmawiała o jej dobrej passie z Przemysławem Sztanderą, prezesem PSSE oraz Arturem Kiełbasińskim, redaktorem naczelnym „Dziennika Bałtyckiego”.