• 22WRZ 2022

  • Nowy inwestor na biznesowej mapie województwa kujawsko-pomorskiego!

W Wałyczu (gm. Ryńsk, powiat wąbrzeski) zostanie zrealizowana inwestycja firmy AMPLUS za ponad 115 mln zł. Polska spółka z branży przetwórstwa warzywno-owocowego zakupiła grunt o powierzchni 18 ha, gdzie powstanie nowy zakład produkcyjno-magazynowy. W pierwszej fazie projektu, inwestycja zakłada wybudowanie obiektu o powierzchni ok. 20 tys. m2 wyposażonego m.in. w halę chłodniczą. Oprócz przetwórstwa warzyw i owoców, spółka będzie produkować opakowania oraz prowadzić działalność z zakresu usług magazynowania oraz badań technicznych i naukowych. Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną.