Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 06.03.2017

Zmiany w Zarządzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powołała z dniem 16 marca 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o., Pana Pawła Lulewicza.