Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 25.08.2017

Zmiany w składzie Zarządu PSSE sp. z o.o.

W dniu 25.08.2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej (nr 51/2017) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołana została Pani Aleksandra Jankowska.