Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 01.08.2016

Zezwolenie dla SPG Polska sp. z o.o.

W dniu 25 lipca br. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymała firma SPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

SPG Polska sp. z o.o. została utworzona w 2015 r. i wchodzi w skład SP Group, która jest liderem w zakresie druku na laminatach, folii i papierze wykorzystywanym przy produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego w Europie. W ramach planowanego projektu inwestycyjnego Spółka zamierza zakupić i zamontować nową linię produkcyjną wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami peryferyjnymi, na której będzie produkować i zadrukowywać opakowania. W celu zapewnienia wysokiej jakości druku na foliach, papierze czy kartonie w ramach procesu produkcyjnego wykorzystywana będzie maszyna drukarska Flexo. Planowane działania mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu oraz dotarcie ze swoją ofertą na rynki krajów sąsiadujących.

Działalność gospodarcza prowadzona będzie w obrębie nieruchomości o powierzchni 3,0004 ha w podstrefie Stargard w województwie zachodniopomorskim. Inwestor deklaruje zatrudnienie przynajmniej 5 nowych pracowników oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości 9.931.680 zł w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Od początku roku w Pomorskiej SSE wydano 8 zezwoleń. Inwestorzy deklarują utworzenie ponad 450 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wynoszą blisko 115 milionów złotych.