Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 23.05.2016

Zezwolenie dla Metal Link sp. z o.o.

W dniu 12 maja br. Metal Link sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Kartoszynie otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

To nowo powstała firma utworzona przez właścicieli spółek działających już na terenie Strefy w Żarnowcu - RATPOL sp. z o.o. oraz DMT s.c. 

Na działkach zakupionych od PSSE zostanie zrealizowany projekt inwestycyjny polegający na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego i wyposażeniu go w nowoczesne urządzenia do produkcji komponentów metalowych dla przemysłu, budownictwa i transportu. Inwestor planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości przewyższającej kwotę 3.980.000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 6 nowych pracowników.

Ze względu na powiązania kapitałowe i podobny profil działalności inwestor będzie prowadził ścisłą kooperację związaną z dostawą i odbiorem towarów ze spółkami RATPOL sp. z o.o. i DMT s.c. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2020 r.