Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 10.10.2017

Zezwolenie dla Finn-Marin Polska sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej: Timo Vilmunen - dyrektor generalny Finn-Marin Polska sp. z o.o. , Paweł Lulewicz - Wiceprezes PSSE sp. z o.o.

Grono Inwestorów PSSE się powiększa. Dzisiaj w siedzibie Spółki wręczono wydane 4 października br., zezwolenie dla Finn-Marin Polska sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tczew.

 

Finn-Marin Polska sp. z o.o. jest spółką celową, założoną do realizacji projektu inwestycyjnego w Tczewie i ma na celu utworzenie w Podstrefie Tczew nowego zakładu produkcyjnego, wytwarzającego małe łodzie rekreacyjne. Zakład będzie samodzielnie wytwarzał laminat metodą natryskową, a pozostałe komponenty do produkcji łodzi będą pochodziły od dostawców krajowych i zagranicznych.

W ramach niniejszego projektu, inwestor planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości przekraczającej 16 mln PLN oraz utworzyć kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.