Zarząd spółki

Paweł Lulewicz

Wiceprezes Zarządu

Posiada 10. letnie doświadczenie we wspieraniu firm na każdym etapie ich rozwoju.

W latach 2007-2011 był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W latach 2011-2017 stworzył od podstaw struktury pierwszego na terenie tego województwa  parku technologicznego w Elblągu.

 

Uczestniczył w realizacji kilku projektów z zakresu transferu wiedzy do przemysłu efektem czego były nowe rozwiązania technologiczne. Aktywnie wspiera młode firmy technologiczne w obszarach networkingu, pozyskiwania finansowania, usług B+R.

 

Pod jego kierownictwem  Elbląski Park Technologiczny uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działalności laboratoryjnej, który stał się wzorcem dla innych laboratoriów parkowych w Polsce.

 

Jest absolwentem filologii rosyjskiej. Doświadczenie praktyczne uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich, rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.