Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 24.10.2017

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PSSE sp. z o.o

W dniu 23 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego została podjęta uchwała nr 61/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. bez wyłonienia kandydata oraz uchwała nr 62/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wraz kwestionariuszem kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, znajduje się w załączeniu.

Załączniki