Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 15.02.2017

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku

W dniu 15 lutego 2017 r. w siedzibie Zarządu PSSE sp. z o.o.  w Sopocie, podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o. o. a  Kuratorium Oświaty
w Gdańsku. Umowę podpisała Prezes PSSE - Pani Aleksandra Jankowska oraz Pomorski Kurator Oświaty - Pani Monika Kończyk.

Strony uznały, iż  konieczne jest ścisłe współdziałanie pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami. Pomorscy przedsiębiorcy wymagają młodych kadr, które spełnią oczekiwania szybko zmieniającego się rynku. Szkoły chcą coraz lepiej przygotowywać uczniów do pracy w realiach współczesnego zakładu pracy.

W ramach porozumienia prowadzone będą działania na rzecz jakości i rozwoju kształcenia zawodowego polegające m. in. na integrowaniu teorii z praktyką zawodową u inwestorów strefowych, promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz doradców edukacyjno-zawodowych.