Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 31.03.2017

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. a Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

W dniu 29 marca br. Pani Aleksandra Jankowska Prezes PSSE Sp. z o. o. oraz Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podpisali umowę zakładającą współpracę pomiędzy dwoma instytucjami. Jej głównym celem jest wspieranie reformy edukacji, szczególnie szkolnictwa branżowego poprzez takie kształcenie kadr, które  odpowiadać będą  potrzebom rynku pracy.

W ramach porozumienia prowadzone będą działania na rzecz jakości i rozwoju kształcenia zawodowego polegające m. in. na integrowaniu teorii z praktyką zawodową u inwestorów strefowych oraz współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  i doradców edukacyjno - zawodowych.