Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 27.07.2016

Współpraca z Chinami

W maju br. Pomorska SSE zorganizowała misję gospodarczą do prowincji Guangdong przedsiębiorstw zrzeszonych m.in. w klastrze logistycznym. Seminaria i spotkania biznesowe w Zhuhai oraz Kantonie były okazją do budowania relacji oraz poszerzenia wspólnych przedsięwzięć, a Polsko-Chińskie Forum Biznesowe, które odbyło się w dniach 19 – 21 czerwca br. w Warszawie było niewątpliwie bardzo ważnym punktem w historii kontaktów polsko-chińskich, jak i Pomorskiej SSE.

Współpraca rozwijana jest w ramach podpisanych umów i porozumień, które tworzą korzystne warunki i możliwości udziału w strategicznych projektach Nowego Jedwabnego Szlaku. PSSE poszukuje firm zainteresowanych eksportem do Chin i dąży do utworzenia w Polsce głównego środka dla tranzytu i transportu chińskich towarów, jak i eksportu polskiej żywności do Chin.

Równocześnie trwa procedura włączenia terenów w Białej Podlaskiej do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Lokalizacja ta jest ważnym strategicznym połączeniem portów morskich w Gdańsku i Gdyni ze wschodnią częścią kraju, a dalej przez Białoruś z Chinami. Planowany do objęcia teren przewidziany jest między innymi pod projekt rozbudowy tzw. suchego portu przeładunkowego tj. dużego, nowoczesnego centrum logistycznego w Małaszewiczach. Szczególnie ważne jest to w tym projekcie, gdzie wszystko łączy się na Jedwabnym i Bursztynowym Szlaku, a skumulowanie planowanych zamierzeń w jednej Specjalnej Strefie Ekonomicznej znacznie przyśpieszy proces inwestycyjny dla kolejnych zainteresowanych przedsiębiorców.

W sierpniu planowane jest spotkanie z panią Joanną Skoczek, Konsul Generalną RP w Kantonie.