Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 28.10.2016

Współpraca: PSSE – Senegal

Podczas Forum Gospodarczego Polska - Senegal, zorganizowanego z okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Senegalu Macky’ego Salla, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. podpisał porozumienie o współpracy z Agence Nationale pour la Promotion de L'Investissement et des Grands Travaux (APIX).

Kooperacja zakłada optymalizację wykorzystania terenów pod zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stref, eksport polskich produktów żywnościowych do Republiki Senegalu, działalność na rzecz ochrony środowiska, sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, jak i realizację projektów infrastrukturalnych.

Stronę polską w Forum Gospodarczym Polska - Senegal reprezentował Prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenie stanowiło okazję do rozmów zarówno z przedstawicielami administracji rządowej, jak i przedsiębiorcami senegalskimi. Uczestnicy poznali także program rozwoju - „Plan Sénégal Emergent” i możliwości współpracy. 

Więcej nt. Forum Gospodarczego Polska – Senegal na: http://www.paiz.gov.pl/20161028/Senegal_brama_do_Afryki_Zachodniej