Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 05.05.2016

Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedsiębiorcami w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii

4 maja 2016 r. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni odbyło się spotkanie z ministrem rozwoju i wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Podczas śniadania z udziałem przedsiębiorców dyskutowano o założeniach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście regionu pomorskiego. Minister rozmawiał także z prezesami spółek morskich.

Polskim przedsiębiorcom trzeba pomagać i wspierać w ekspansji, przeznaczając środki na badania i rozwój oraz prowadząc odpowiednią politykę finansową z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych - mówił Morawiecki. Potrzebna jest reforma szkolnictwa zawodowego, zwiększenie eksportu czy współpraca z kapitałem międzynarodowym, a „sprytna” innowacyjność jest ogromną szansą dla rozwoju Polski.

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska: Główne cele PSSE to pomoc przedsiębiorcom w rozwijaniu potencjału firm - zwolnienia podatkowe czy wsparcie to jedno, ale problemem wielu firm jest brak wykwalifikowanej siły roboczej. Spotykamy się z tym w każdej branży oprócz branży IT. Jednak przemysł stoczniowy, portowy czy choćby biotechnologiczny wymagają pracowników o technicznym przygotowaniu. Aby tacy pracownicy byli na rynku, niezbędna jest zmiana podejścia do szkolnictwa technicznego czy zawodowego.

Na przełomie października i listopada, po konsultacjach społecznych, Ministerstwo Rozwoju planuje przyjęcie dokumentu sformalizowanego - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.