Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 31.05.2016

Wiceminister rozwoju Witold Słowik spotkał się z przedsiębiorcami w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii

Tematami spotkania zorganizowanego przez PSSE, które odbyło się w środę 25 maja br., były m.in. Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Plan Inwestycyjny dla Europy (tzw. Plan Junckera) w kontekście rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo nakłania przedsiębiorców do angażowania się i przeznaczania swoich środków finansowych na realizację nowych projektów inwestycyjnych.

Minister Witold Słowik zachęcał przedsiębiorców do innowacyjności i zapowiedział, że Ministerstwo Rozwoju doprowadzi do utworzenia jednego ośrodka odpowiedzialnego za promowanie i działanie PPP w Polsce, opracuje politykę rządu w zakresie PPP oraz usunie bariery prawne w zakresie realizacji projektów związanych z Partnerstwem oraz łączeniem różnych źródeł finansowania. „Polscy przedsiębiorcy mają możliwość aplikowania o uzyskanie korzystniejszych warunków niż na rynku komercyjnych długoterminowych kredytów inwestycyjnych” – powiedział wiceminister.

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska zaznaczyła że zainteresowanie pomorskich firm formułą PPP ciągle rośnie, dodając że po wyczerpaniu funduszy obecnej perspektywy, PPP stanie się jedną z możliwości finansowania największych inwestycji. Zapowiedziała też  pełne wsparcie dla firm w zakresie pozyskiwania funduszy oraz pomoc podczas tworzenia projektów.

Ministerstwo zachęca przedsiębiorców do ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach planu Junckera. „Jest to instrument wspierający finansowanie inwestycji w całej Europie i wszystkie kraje unijne mogą z tego korzystać” – zachęcał wiceminister. Budżet EFIS wynosi 315 mld euro, z czego w pierwszym roku rozdysponowano ok. 80 mld euro.