Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 23.06.2017

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 23.06.2017r.,  w drodze uchwał nr 13/2017 i 14 /2016 udzielono absolutorium Pani Aleksandrze Jankowskiej  – Prezesowi Zarządu w 2016 r. oraz Panu Andrzejowi Marszkowi  – Wiceprezesowi Zarządu w 2016 r. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.