Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 30.08.2017

Trwa nabór w ramach projektu Alliance

Projekt „Baltic Blue Biotechnology Alliance” realizowany jest w ramach Programu „Interreg Region Morza Bałtyckiego”, którego celem jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego Regionu Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Instytut Badawczy z Kilonii. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. jest jednym z Partnerów.

W ramach projektu ALLIANCE, trwa trzeci  nabór dla obiecujących firm i osób z pomysłem, potrzebujących dedykowanego wsparcia eksperckiego w celu rozwoju produktu lub usługi oferowanej w oparciu o błękitną biotechnologię. „Szyte na miarę” wsparcie dla nowych firm lub dla doświadczonych podmiotów z nowym pomysłem na produkt lub usługę bazującą na wykorzystaniu biologicznych zasobów morskich może objąć np. działalność naukowo-badawczą, doradztwo czy indywidualny mentoring.

Pytania dotyczące projektu oraz warunków jakie muszą spełniać kandydaci można zgłaszać drogą mailową

 

Kontakt w UG:

Prof. UG, dr hab. Katarzyna Palińska, katarzyna.palinska@ug.edu.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, krzysztof.bielawski@biotech.ug.pl

 

Kontakt w PSSE:

Natalia Nitek n.nitek@strefa.gda.pl