Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 13.03.2017

Transport intermodalny w dolnym odcinku Wisły

Kooperacji portów morskich ze szklakiem żeglownym dolnego odcinka Wisły oraz linią kolejową Gdynia – Katowice poświęcone było spotkanie, które na zaproszenie Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. odbyło się w gdyńskim Bałtyckim Porcie Nowych Technologii.

 

W spotkaniu, w dniu 9 marca br., udział wziął Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Prezes PSSE Sp. z o.o. Pani Aleksandra Jankowska, przedstawiciele dyrekcji portów w Gdańsku i w Gdyni, kierownictwa PKP Cargo i PKP PLK S.A., dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz eksperci z wyżej wymienionych instytucji.

 

Celem tego roboczego spotkania było wyznaczenie priorytetów, które umożliwiłyby wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii budowy korytarza transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz lokalizacji portu wewnętrznego dla portów Trójmiasta.