Szkolnictwo Zawodowe

Znowelizowana (2015.I.1) ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, zobowiązuje spółki zarządzające strefami do współpracy ze szkołami i uczelniami.

 

Działania wspierające szkolnictwo zawodowe, mają na celu podniesienie konkurencyjności gospodarki polskiej, co w dużej mierze zależy od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia. Poprawa systemu kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, to jeden z priorytetów w działaniach podejmowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o..

Kontakt

Mateusz Maksymiuk - Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych - m.maksymiuk@strefa.gda.pl  

Anna Gawerska – Kierownik Zespołu Szkolnictwa Zawodowego – a.gawerska@strefa.gda.pl

Anna Pilachowska - a.pilachowska@strefa.gda.pl

 Jerzy Sińczak -  j.sinczak@strefa.gda.pl