Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 01.12.2017

Strefa w każdej gminie

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Zawidzki - burmistrz Brześcia Kujawskiego; Mikołaj Bogdanowicz - wojewoda kujawsko - pomorski; Adam Hamryszczak - wiceminister Rozwoju; Paweł Lulewicz - wiceprezes PSSE, Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa

Nowe instrumenty wsparcia dla inwestorów oraz zasady funkcjonowania stref ekonomicznych były tematem spotkania, w którym uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz oraz parlamentarzyści i samorządowcy z woj. Kujawsko – Pomorskiego. Gospodarzem piątkowego spotkania był burmistrz Brześcia Kujawskiego – Pan Wojciech Zawidzki.

 

Nowa ustawa, która niedługo wejdzie w życie, zmieni podejście do inwestowania na terenie całej Polski. Chcemy to wykorzystać przede wszystkim dla województwa kujawsko-pomorskiego, aby jak najszybciej i jak najlepiej odnaleźć się w nowej sytuacji. Spotykamy się na terenie byłego województwa włocławskiego, ponieważ tutaj należy zrobić jeszcze więcej niż gdzie indziej. Ważne jest, aby połączyć działania w ramach nowej ustawy o strefie w każdej gminie z opcją „Mieszkania plus". Da to dodatkowe argumenty dla przyciągnięcia inwestora i jednocześnie pozwoli pozostać na miejscu mieszkańcom, a także zachęcić do osiedlenia nowych - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

Tylko do końca 2026 r. dla wydanych już zezwoleń i decyzji obowiązywała będzie ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Równocześnie trwają konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki.

 

I właśnie o najważniejszych założeniach nowego programu oraz wpływie projektowanych przepisów na działalność inwestorów prowadzących działalność w SSE na dotychczasowych warunkach rozmawiali zaproszeni na spotkanie do Brześcia Kujawskiego przedsiębiorcy, zainteresowani inwestorzy i samorządowcy.

 

Zgodnie z tym, co zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, Polska będzie jedną wielką strefą inwestycji. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście tak się stało. Nie możemy tkwić w ograniczeniach związanych z poprzednią ustawą, które dotyczyły zarówno kwestii terytorialnych jak i czasowych – chodzi o proces włączania kolejnych terenów do strefy, który nierzadko trwał nawet 20 miesięcy. Ma to bezpośredni wpływ na realizację konkretnych inwestycji - podkreślał gość spotkania, wiceminister Adam Hamryszczak.

 

Wśród wymienianych korzyści z wprowadzenia nowej ustawy wymieniono to, iż nowa koncepcja oznacza zwolnienia podatkowe na terytorium całej Polski, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha czyli 0,08% powierzchni kraju co spowodowało ograniczenia w dostępie do powierzchni inwestycyjnych. Po zmianie wykorzystany zostanie potencjał całego kraju co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

 

O założeniach nowej ustawy w kontekście Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mówił jej wiceprezes Paweł Lulewicz: „Od początku istnienia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest obecna w woj. Kujawsko Pomorskim. Na tę chwilę obejmuje tylko 880 ha, a w przyszłym roku, po wejściu nowej ustawy, będzie to 18tys. km. kw.- czyli całe województwo. Przepisy wprowadzą jeden standard obsługi inwestorów i przyspieszą decyzję inwestycyjną – mówił wiceprezes PSSE Paweł Lulewicz.

 

Na konferencji przedstawiono też najważniejsze zadania dla PSSE na najbliższy czas. Wymieniano między innymi konieczność identyfikacji wszystkich dostępnych terenów inwestycyjnych na obszarze będącym w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, analizę terenów pod kątem infrastrukturalnym oraz spotkania z przedsiębiorcami/gminami w zakresie potencjalnych terenów inwestycyjnych.