Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 25.04.2016

Strefa Dobrych Praktyk

Deficyt wykwalifikowanej kadry to jedna z największych barier rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Jednak dzięki integracji środowisk biznesu z placówkami szkolnictwa zawodowego, sytuacja na rynku pracy, znacznie się poprawia.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. wraz z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi upowszechnia dobre praktyki wspierające rozwój szkolnictwa, a tym samym przyszłych kadr. Strefa w ramach swojej działalności przystąpiła m.in. do Pomorskiego Klastra Edukacyjnego, który stanowi płaszczyznę do współpracy firm działających w strefie ze szkołami zawodowymi, tak by placówki mogły jak najlepiej przygotować uczniów do pracy w konkretnych przedsiębiorstwach. Strefa aktywnie promuje edukację zawodową, dlatego 22 kwietnia br. wzięła udział w Gdyńskiej Giełdzie Szkół, podczas, której pracownicy Strefy przeprowadzili m.in. szkolenie z autoprezentacji.

Skutkiem promowania dobrych praktyk wśród przedsiębiorców, są powiększające się listy ofert dla uczniów.  Inwestorzy zlokalizowani na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. coraz częściej angażują się w szkolenie przyszłej kadry, ponieważ skuteczny system współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem, to efektywny sposób kształcenia do wymogów rynku pracy oraz dążenia do wysokiej jakości produktów i usług.

O tym, dlaczego warto uczyć się w szkołach zawodowych, jakie dofinansowanie na szkolnictwo otrzymało miasto Gdynia  oraz jak firmy Strefowe wspierają szkolnictwo w programie TVP3 „Czas Gdyni”: http://gdansk.tvp.pl/25011584/odc-22042016