Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 28.07.2017

Strefa dla biznesu i podatnika

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Słaboszowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Aleksandra Jankowska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

Dzisiaj, w siedzibie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o,  podpisano list intencyjny pomiędzy Zarządem  PSSE sp. z o.o. –  reprezentowanym przez Panią Prezes Aleksandrę Jankowską , a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – Panem Tomaszem Słaboszowskim. Strony rozpoczęły działania prowadzące do uruchomienia Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu i Podatnika – innowacyjnego projektu wspierającego biznes w województwie pomorskim.

 

Zasadniczym celem Centrum  będzie wsparcie kompetencyjne oraz  obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  oraz obrót towarowy z zagranicą  – tłumaczy Aleksandra Jankowska, Prezes PSSE sp. z o.o. –  Centrum stanie się akceleratorem dla polskich przedsiębiorstw operujących w obszarze  międzynarodowej współpracy gospodarczej, a w szczególności firm zajmujących się transferem polskich technologii i myśli technicznej na rynki zagraniczne.

 

Wprowadzenie w życie przepisów regulujących powstanie i działanie Krajowej Administracji Skarbowej  stworzyło możliwość zaimplementowania  innowacyjnych sposobów obsługi podatnika, które mogą przyspieszyć jego obsługę oraz uczynić ją bardziej efektywną i wszechstronną a w konsekwencji pobudzić skłonność do podejmowania działalności w przyjaznym środowisku prawno – podatkowym,  co wpisuje się w uchwaloną przez rząd "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". KAS i PSSE sp. z o.o. chcą stworzyć jak najlepsze warunki dla ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.  

 

Połączenie potencjału Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  -  wojewódzkiego organu Krajowej Administracji Skarbowej, oraz PSSE, przyczyni się do stworzenia centrum kompetencyjnego i  podwyższy standardy obsługi polskiego podatnika poprzez kompleksową obsługę podatkowo-celną, a także ułatwi  prowadzenie  działalności na terenie Polski podmiotom zagranicznym.