Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 21.07.2017

Rusza rekrutacja do projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan”

Na początku lipca 2017 r. ruszyła rekrutacja w ramach unijnego projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan” – bezpłatnych kursów zawodowych i językowych, który realizowany jest  przez  Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp z o.o, Fundację Gospodarczą w Gdyni  - lidera projektu i Open Education Group.

Projekt przeprowadzany jest  w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły na:

http://strefa.gda.pl/kwalifikacje-dla-pomorzan,1381,pl.html

Zainteresowani  udziałem w projekcie winni zapoznać się z załączonymi dokumentami oraz wypełnić, podpisać i złożyć do Fundacji Gospodarczej (osobiście, listownie, za pomocą poczty elektronicznej – skany dokumentów) 2 dokumenty: formularz rekrutacyjny i ankietę dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie.

Załączniki