Rozwój Polski Wschodniej

Jednym z filarów przyjętego przez Rząd RP Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest Rozwój Społeczny i Regionalny. Zakłada on m.in. podjęcie działań zmierzających do gospodarczej aktywizacji województw Polski Wschodniej.


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. czynnie włącza się w realizację tego planu. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów RP, z dniem 30 grudnia 2016 r. obszar naszej działalności rozszerzył się o Województwo Lubelskie.


Wielu ekonomistów podkreśla, iż kołem zamachowym polskiej gospodarki może być wzrost przewozów tranzytowych i rozwój zaplecza logistycznego. Służyć temu może budowa nowych szlaków komunikacyjnych oraz wydajna infrastruktura magazynowa.

W województwie lubelskim krzyżują się zarówno ważne szlaki komunikacyjne sieci europejskiej, ale i połączenia z siecią transazjatycką. W tym województwie, w miejscowości Biała Podlaska, w oparciu o infrastrukturę byłego lotniska wojskowego PSSE Sp. z o.o. planuje utworzenie centrum logistycznego. Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi 94, 06 ha gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Na inwestorów czekają tam również, największe w Kraju ulgi podatkowe.

 


Rozwojowi centrum logistycznego sprzyjać może również intermodalny charakter transportu - połączenia kolejowe i drogowe prowadzić będą z / do trójmiejskich portów morskich.

Dodatkowym atutem dla planowanej inwestycji jest bliskość jednego z największych w Polsce i Europie "suchego" portu przeładunkowego PKP o znaczeniu międzynarodowym w Małaszewiczach. Po drugiej stronie niedalekiej granicy z Białorusią znajduje się Wolna Strefa Ekonomiczna Brześć, z którą PSSE sp. z o.o. zawarła porozumienie w sprawie wspólnych projektów gospodarczych. Główne obszary tej współpracy dotyczą sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do biznesu, jak również eksportu I importu produktów rolno-spożywczych.

 


Duży hub przeładunkowy w Białej Podlaskiej stanie się częścią wielkiego ekonomicznego przedsięwzięcia zwanego „Pas i Szlak” nawiązującego do historycznego Jedwabnego Szlaku łączącego Chiny i inne kraje Azji z Europą (Nowy Jedwabny Szlak). Umożliwi to nie tylko eksport polskich towarów na chłonne rynki azjatyckie, ale i zwiększy rolę gospodarczą naszego Kraju jako pośrednika pomiędzy Zachodem i Wschodem.

 
Uruchomienie tego projektu znacząco poprawi pozycję Polski na gospodarczej mapie świata, a Polsce Wschodniej zapewni rozwój i nowe miejsca pracy.