Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 22.12.2017

Powstanie Centrum Wsparcia Biznesu i Podatników

Na zdjęciu od lewej: Paweł Lulewicz - Wiceprezes PSSE sp. z o.o. ; Leszek Synak - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku; Tomasz Słaboszowski - dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dzisiaj, w siedzibie PSSE podpisano porozumienie pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – Panem Tomaszem Słaboszowskim. Strony sygnowały porozumienie, które powołało do życia Pomorskie Centrum Wspierania Biznesu i Podatnika – innowacyjny projekt wspierający biznes w województwie pomorskim.

 

Wprowadzenie w życie przepisów regulujących powstanie i działanie Krajowej Administracji Skarbowej, stworzyło możliwość zaimplementowania nowatorskich sposobów obsługi podatnika. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizując ustawowy cel przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju chce wspierać przedsiębiorców również w sferze prawno – podatkowej. Teraz razem z Izbą Administracji Skarbowej stworzą Centrum, które podwyższy standardy obsługi polskiego podatnika poprzez kompleksową obsługę podatkowo-celną.

 

Centrum mieściło się będzie w Gdańskim Parku Naukowo -  Technologicznym i rozpocznie działalność na początku stycznia 2018 roku.