Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 04.10.2016

Powołanie stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie

W poniedziałek 19.09.2016 r. w Czarnej Wodzie utworzono stowarzyszenie „Centrum Drewna w Czarnej Wodzie”, będące kontynuatorem działań Pomorskiego Klastra Drzewnego „Czarna Woda”.
Do członków założycieli stowarzyszenia należą radni z Czarnej Wody, przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., pracownicy sektora leśno-drzewnego oraz adwokat. 
W obradach uczestniczyli także pomysłodawcy Klastra: burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki i prezes Steico Sp. z o.o. Steffen Zimny, a także profesorowie wydziałów technologi drewna Piotr Borysiuk SGGW w Warszawie i Andrzej Krauss UP w Poznaniu, prof. Andrzej Fojutowski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie Leszek Danecki i prezes Gdańskiego Klastra Budowlanego Tomasz Balcerowski.

W skład zarządu stowarzyszenia jako prezes weszła p. Iwona Grajewska, a jego członkami zostali p. Barbara Kosikowska i p. Mateusz Maksymiuk.

Zgodnie ze Statutem celami Stowarzyszenia są: 

  • stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji/instytucji – członków Stowarzyszenia - poprzez zapewnienie im dostępu do wspólnej  infrastruktury badawczej oraz specjalistycznych usług i doradztwa, a także wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  • przyśpieszenie rozwoju Miasta Czarna Woda i regionu poprzez promowanie ich jako ośrodków zielonej gospodarki i turystyki. Upowszechnianie kultury i sportu oraz organizacja imprez o charakterze rozrywkowym,
  • edukacja w zakresie stosowania drewna jako materiału odnawialnego i ekologicznego oraz  zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • promocja drewna jako strategicznego materiału budowlanego, wielofunkcyjnego i naturalnego, promocja rozwiązań służących osiągnięciu wysokiej energooszczędności w gospodarce,
  • wspieranie transferu technologii w obszarze budownictwa, a w szczególności  budownictwa drewnianego, drzewnictwa i leśnictwa, ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań,
  • rozwój kompetencji kadr oraz edukacji zawodowej dla potrzeb przedsiębiorstw i organizacji sektora leśno-drzewnego,
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania badań nad  rozwojem nowoczesnych aplikacji drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie,
  • rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia i jego członków poprzez działania promocyjne oraz udział w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach, warsztatach i sieciach branżowych