Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 07.02.2017

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PSSE

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego została podjęta uchwała nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wraz z załącznikami, tj. kwestionariuszem kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, znajdują się w załączeniu. 

Załączniki