Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 06.02.2017

Porozumienie o współpracy pomiędzy PSSE a Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego

Stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego w obrębie działalności obu instytucji, a w rezultacie utworzenie Polskiego Parku Przemysłowego w Egipcie. Taki cel miało podpisane dzisiaj w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., a Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego. 

Podczas spotkania obie strony zadeklarowały chęć wzmocnienia istniejących pomiędzy Polską, a Egiptem relacji gospodarczych przede wszystkim w dziedzinach związanych z handlem, przemysłem morskim, stoczniowym oraz rolniczym.

Jak podkreśliła Prezes PSSE Aleksandra Jankowska: „ Jeśli szukamy dzisiaj swojej szansy na Jedwabnym Szlaku, to z pewnością umieszczenie polskich przedsiębiorstw w samym jego środku, czyli w obszarze Kanału Sueskiego, jest strategicznie istotne”.

„ Jest to sytuacja w której obie strony wygrywają.  Polski przemysł będzie mógł zakotwiczyć się na rynku afrykańskim i arabskim. My potrzebujemy doświadczenia polskiej strefy oraz przemysłu, w logistyce, zasobach ludzkich i inżynierii”- powiedział Dr Ahmed Darwish – Minister Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego.

Podpisane porozumienie niesie korzyści dla całego regionu, daje możliwości nie tylko eksportu, lecz również produkcji i sprzedaży towarów na Jedwabnym Szlaku.