Pomorski Klaster Edukacyjny

Pomorski Klaster Edukacyjny (zawiązany 8 grudnia 2014 r.) stanowi forum ułatwiające współpracę firm ze szkołami zawodowymi, które mają przygotowywać uczniów do pracy
w konkretnych przedsiębiorstwach.

 

Misją klastra jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz szeroko pojętego kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego
dla potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Cele klastra

Członkowie klastra

Działania klastra