Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 02.05.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na II Międzynarodowym Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć – 2017”

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Brześciu na Białorusi odbyło się II Międzynarodowe Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć – 2017”. Celem forum było umożliwienie dialogu między przedstawicielami białoruskiego i zagranicznego biznesu, wzmocnienie współpracy transgranicznej, zawarcie umów współpracy, poszukiwanie nowych rynków zbytu produkcji oraz przyciąganie środków inwestycyjnych.

Delegacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której przewodniczyła Prezes Aleksandra Jankowska, oprócz udziału w Forum, spotkała się również z partnerską Wolną Strefą Ekonomiczną „Brześć”.